การแสดงผลคะแนนที่ได้รับจากอาจารย์

การประเมินงานของนักเรียนโดยนักเรียนคนอื่นนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำวิจารณ์ และคะแนนจากอาจารย์แก่นักเรียน หากต้องการ คะแนนและคำวิจารณ์ของอาจารย์จะถูกประกาศให้ดูหลังจากวันกำหนดส่งงาน หรือหลังจากนั้น หากคะแนนยังไม่สามารถประกาศได้ คำวิจารณ์และคะแนนจากอาจารย์อาจช่วยนักเรียนในการประเมินงานของนักเรียนคนอื่น

หมายเหตุ ถึงแม้ว่าการประเมินงานของนักเรียนโดยนักเรียนคนอื่นนั้นจะทำโดยการไม่ออกนาม ชื่อและภาพถ่าย (หากมี) ของอาจารย์จะถูกแสดงให้นักเรียนดูพร้อมกับคะแนนที่อาจารย์ให้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด