การประเมินตัวเอง

งานภาคปฎิบัตินั้นอาจมีผลงานของนักเรียนคนนั้นเองในจำนวนผลงานที่เขาจะต้องตรวจ เพราะฉะนั้น หากนักเรียนทุกคนถูกกำหนดไว้ว่าจะต้องตรวจงาน 5 ชิ้น นักเรียนทุกคนจะต้องตรวจงาน 6 ชิ้นแทน เนื่องจากหนึ่งในนั้นเป็นผลงานของนักเรียนคนที่เป็นคนตรวจด้วยนั่นเอง

หากจำนวนชิ้นงานที่นักเรียนจะต้องประเมินนั้นถูกตั้งไว้ที่ศูนย์ และทางเลือกการรวมตัวเองด้วยถูกเลือก งานชิ้นนั้นจะกลายเป็นงานที่นักเรียนตรวจของตัวเอง คะแนนของอาจารย์อาจถูกรวม หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอาจารย์

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด