จำนวนคำวิจารณ์ องค์ประกอบ หมวด หรือ เกณฑ์

จำนวนที่ถูกระบุเอาไว้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะมีกี่สิ่งที่จะถูกนำมาใช้ในการประเมิน ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การให้คะแนน จำนวนนี้จะบ่งบอกจำนวนคำวิจารณ์ องค์ประกอบ หมู่ หรือ เกณฑ์ ที่จะถูกนำมาใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้ โดยทั่วไปแล้ว งานชิ้นหนึ่งจะมีระหว่าง 5 ถึง 15 องค์ประกอบสำหรับการแสดงความคิดเห็น จำนวนที่แท้จริงนั้นจะขึ้นอยู่กับ ขนาดและความซับซ้อนของงานชิ้นนั้น การประเมินทุกตัวจะมีช่องสำหรับใส่ความคิดเห็นทั่วไป สำหรับงานที่ "ไม่คิดคะแนน" ค่าที่ได้รับในช่องนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องมีจำนวนช่องคำวิจารณ์เพิ่มเติมอีกกี่ช่อง ค่าตรงนี้สามารถถูกกำหนดไว้ที่ศูนย์ได้ และผลจากการประเมินจะมีช่องสำหรับความคิดเห็นทั่วไปเพียงช่องเดียว

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด