จำนวนผลงานประเมินจากตัวอย่างของอาจารย์

จำนวนนี้จะบ่งบอกว่านักเรียนได้ถูกขอให้ประเมินตัวอย่างบ้างไหมก่อนที่จะส่งผลงานของตัวเอง หากจำนวนนั้นไม่ใช่ศูนย์ นักเรียนทุกคนจะต้องประเมินงานตัวอย่างตามจำนวนนั้นจนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ นี่หมายความว่าอาจารย์จะต้องทำการให้คะแนนการประเมินให้เสร็จ ก่อนที่นักเรียนจะส่งผลงาน คำวิจารณ์ และคะแนนของอาจารย์จะถูกแสดงให้นักเรียนทุกคนดู

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด