การบริหารงานฝึกภาคปฎิบัติ

งานฝึกภาคปฎิบัตินั้นซับซ้อนกว่างานธรรมดามาก งานชนิดนี้มีหลายขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. การประเมินชิ้นงานนั้นควรที่จะถูกแบ่งย่อยเป็น องค์ประกอบสำหรับการประเมินหลายตัว การทำเช่นนี้จะลดการให้คะแนนอย่างไร้เหตุผล และให้เค้าโครงสำหรับนักเรียน เพื่อที่นักเรียนจะสามารถใช้ในการประเมินได้ อาจารย์มีหน้าที่ในการเตรียม องค์ประกอบสำหรับการประเมิน ซึ่งเป็นแผ่นให้คะแนน (สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่หน้านั้น) หลังจากที่ได้เตรียม องค์ประกอบสำหรับการประเมินเสร็จแล้ว โดยปกติแล้ว อาจารย์จะต้องส่งตัวอย่างของผลงานที่จะต้องตรวจด้วย ซึ่งจะเป็นแบบฝึกหัดการประเมินสำหรับนักเรียน ก่อนที่พวกเขาจะทำผลงานส่ง แต่ว่า ก่อนที่งานชิ้นนี้จะถึงมือนักเรียน แบบฝึกหัดการประเมินควรจะได้รับการตรวจโดยอาจารย์ก่อน ซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้นักเรียนได้ตัวอย่างงานที่จะต้องทำ และการประเมินตัวอย่างโดยการใช้แบบฟอร์มให้คะแนนสำหรับตัวอย่างด้วย การที่อาจารย์ให้ตัวอย่างงานนั้นสามารถเลือกได้ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับงานบางอย่าง

2. งานตอนนี้ได้เปิดให้แก่นักเรียนแล้ว ถ้าเกิดอาจารย์ได้เตรียมตัวอย่างเอาไว้ นักเรียนอาจถูกขอให้ประเมินตัวอย่างบางตัว ในกรณีนี้อาจารย์จะต้องให้คะแนนการประเมินของนักเรียน และผลงานการประเมินของนักเรียนจะต้องอยู่ในระดับน่าพอใจ ก่อนที่จะได้รับการอนุญาติให้ส่งงานของตน ระดับความน่าพอใจในที่นี้ได้ถูกจัดไว้ที่ 40% เมื่อใดที่นักเรียนทำการประเมินครบตามที่ได้จัดจำนวนไว้ นักเรียนจึงจะมีสิทธิได้ส่งงานของตัวเอง หากอาจารย์ต้องการ อาจารย์สามารถประเมินงานของนักเรียนได้ พอผลงานได้ถูกส่งให้อาจารย์แล้ว การประเมินครั้งนี้อาจถูกนำไปรวมไว้ในคะแนนปลายภาคของนักเรียน หากมีความจำเป็น การประเมินนั้นสามารถดำเนินการได้ในช่วงส่งงาน หรือหลังจากวันกำหนดส่งงาน หากในงานนี้มีการรวมการตรวจงานของนักเรียนโดยนักเรียนคนอื่นเข้าไปด้วย นักเรียนที่ได้มีการส่งผลงานของตัวเองไปแล้ว จะได้รับผลงานของนักเรียนคนอื่นเพื่อที่จะนำไปทำการประเมิน หลังจากที่พวกเขาได้ทำการประเมินเสร็จแล้ว นักเรียนคนอื่นสามารถดูได้ (แต่ไม่สามารถวิจารณ์ผลงานชิ้นนั้น) แต่ว่าหากอาจารย์ต้องการ ที่จะให้คะแนนการประเมินผลงานของนักเรียน และคะแนนที่ได้จะถูกนำไปรวมเพื่อเป็นคะแนนปลายภาค

3. หลังจากผ่านพ้นวันกำหนดการส่งงาน อาจารย์จะทำการย้ายงานทุกชิ้นไปสู่ขั้นตอนต่อไป ถึงจุดนี้ นักเรียนจะไม่สามารถส่งงาน หรือทำการประเมินได้อีก อาจารย์สามารถที่จะตรวจผลงานการประเมินของนักเรียน หากอาจารย์ต้องการ แต่ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็น เนื่องจากมีการประเมินมากพอสมควรสำหรับแต่ละผลงานที่ถูกส่งไป "คะแนนการปฏิบัติ" ของนักเรียนแต่ละคนนั้นจะถูกกำหนดจากคะแนนเปรียบเทียบ ถึงตอนนี้ อาจารย์จะทำการคำนวณคะแนนปลายภาคของนักเรียน โดยทั่วไปแล้ว คะแนนปลายภาคจะมีส่วนประกอบอยู่สามอย่าง คะแนนผลงานของนักเรียนที่ได้จากอาจารย์ คะแนนเฉลี่ยจากผลงานของนักเรียนที่นักเรียนคนอื่นเป็นคนประเมินให้ และ คะแนนการปฏิบัติของนักเรียนในการประเมินผลงานนักเรียนคนอื่น ในส่วนประกอบสุดท้ายอาจมีการรวมคะแนนเฉลี่ยของ "คะแนนการให้คะแนน" ที่ได้รับจากการที่อาจารย์ไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์ของนักเรียน ส่วนประกอบทั้งสามได้รับน้ำหนักจากอาจารย์ ก่อนที่จะมีการดำเนินการคำนวณคะแนนปลายภาค

4. การดำเนินการเข้าขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีไว้เพื่อนักเรียนจะได้เห็นคะแนนปลายถาคของตัวเอง หากอาจารย์ต้องการ อาจารย์สามารถย้อนกลับ เพื่อที่จะทำการปรับเปลี่ยน อย่างเช่นการเปลี่ยนน้ำหนักของแต่ละส่วนประกอบ ที่ถูกใช้ในการคำนวณคะแนนปลายภาค คะแนนที่ถูกปรับปรุงใหม่จึงจะถูกนำมาประกาศให้นักเรียนทราบได้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด