การรวมตัวเองเข้าไปในงาน

การให้นักเรียนตรวจงานกันเองนั้นสามารถที่จะให้นักเรียนใส่ผลงานของตนเองลงไปในชุดของงานที่นักเรียนทุกคนจะต้องทำการตรวจ หมายความว่า หากมีนักเรียนที่จะตรวจผลงานของนักเรียนด้วยกัน 5 คน นักเรียนทุกคนจะถูกขอให้ตรวจงาน 6 ชิ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นผลงานของตัวเขาเอง

หากจำนวนนักเรียนที่เป็นผู้ตรวจนั้นถูกตั้งไว้ที่ศูนย์ และทางเลิอกการรวมตัวเองด้วยถูกเลือก งานชิ้นนั้นจะกลายเป็นงานที่นักเรียนตรวจของตัวเอง คะแนนของอาจารย์อาจถูกรวม หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าทางเลิอกตัวนั้นได้ถูกตั้งไว้หรือไม่

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด