การให้คะแนนการประเมินที่ทำโดยนักเรียน

จอนี้มีไว้สำหรับให้อาจารย์ใส่ข้อมูลคะแนนที่นักเรียนเป็นคนให้หลังจากที่ได้ประเมินงานในขั้นตอนการส่งและประเมินผลงาน วิธีการให้คะแนนนั้นค่อนข้างง่าย โดยมีคะแนนเต็มคือ 20 อาจารย์จะเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้คะแนนสิ่งใดบ้าง และจะให้คะแนนเปรียบเทียบจากคำสั่งแก่นักเรียนก่อนที่จะเริ่มงาน อาทิเช่น ในระดับที่สูงกว่า นักเรียนอาจต้องให้คำวิจารณ์ ในระดับกลางอาจต้องชี้แจงจุดแข็งจุดอ่อน และในระดับต่ำอาจถูกขอให้ชี้แจงข้อบกพร่องกับข้อผิดพลาด หากมี ผลการประเมิน ของอาจารย์จะถูกประกาศก่อนผลการประเมินของนักเรียนเพื่องายต่อการเปรียบเทียบ คำวิจารณ์ของอาจารย์นั้นอาจเป็นกลายเป็นเครื่องหมายสำคัญ คะแนนจากการประเมินนั้นสามารถถูกบันทึกเก็บได้ โดยการกดปุ่มที่เหมาะสมที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ อาจต้องมีการให้คะแนนซ้ำอีกในช่วง "แก้ไข" หลังจากผ่านช่วงนั้นแล้ว นักเรียนจะสามารถดูคะแนนของตนเองได้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด