การให้คะแนนการตรวจงานโดยนักเรียนกันเอง

ได้มีการแสดงคะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่เสนอมา หากคุณต้องการ ก็สามารถที่จะตอบกลับ ต่อการประเมินครั้งนี้และเลือกที่จะ ไม่รับมัน (ในระยะนี้) หากเป็นเช่นนั้น กรุณาใส่ข้อความตอบกลับของคุณในกล่องที่อยู่ใต้ที่สุดของหน้านี้ โดยให้เหตุผลว่เพราะอะไรคุณจึงไม่พอใจกับการประเมิณนานโดยวิธีนี้ ตามด้วยการกดปุ่มที่อยู่ใต้สุดของหน้าและเลือก "NO" (ไม่) เมื่อถูกถามว่าคุณพอใจกับการประเมินครั้งนี้ไหม
แต้ถ้าคุณพอใจกับการประเมินครั้งนี้ คุณก็แค่กดไปที่ปุ่มที่อยู่ใต้สุดของหน้า แล้วกดปุ่ม "YES" (พอใจ) เมื่อถูกถามว่าพอใจกับการประเมินครั้งนี้ไหม

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด