คะแนนปลายภาค

ตารางที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้มีการจัดเรียงคะแนนปลายภาค และมีการแจกแจงะแนนมาแสดงให้นักเรียนดู หากว่ามีค่าอันไหนที่หายไปก็สามารถกลับไปเติมได้ ตามความจริงแล้วมีวิธีการปรับคะแนนปลายภาคนั้นได้อยู่สองวิธี

1. หากจะต้องมีการเพิ่มคะแนนจากอาจารย์เข้าไป ก็สามารถทำการให้คะแนนงานชิ้นนั้นได้โดยการเข้าไปในจอ Management (การบริหารของอาจารย์) และตามลิ้งค์ "Student Submissions for Assesment" (สำหรับนักเรียนส่งงานเพื่อการตรวจ) รายการอื่นที่ยังไม่ได้ถูกส่งก็สามารถรับคะแนนได้ พอทำขั้นตอนนี้เสร็จก็ต่อด้วยการนำงานชิ้นนั้นกลับไปยังระยะที่ 3 เพื่อการคำนวณคะแนนปลายภาคใหม่ ในกรณีคล้ายกันงานอื่นที่ยังไม่ได้รับคะแนนก็สามารถได้รับคะแนนจากจอ Management (บริหาร)

2. หากมีประสงค์ที่จะใช้วิธีการให้น้ำหนักอีกวิธีหนึ่ง รายงานชิ้นนั้นควรถูกนำกลับไปยังระยะที่ 3 หลังจากนั้นก็ตามลิ้งค์ "Calculate Final Grades" (การคำนวณคะแนนปลายภาค) และเติมค่าน้ำหนักใหม่ พอคะแนนได้ถูกคำนวณใหม่แล้ว งานชิ้นนั้นควรจะถูกนำไปที่ระยะ 4 เพื่อจะได้นำคะแนนใหม่มาใช้ได้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด