การตรวจคะแนนโดยไม่แสดงชื่อ

การบ้าน หรือรายงานที่ใช้วิธีให้นักเรียนเป็นคนตรวจคะแนนของนักเรียนคนอื่น จะไม่มีการระบุชื่อ หรือแสดงรูปถ่ายของนักเรียนที่เป็นเจ้าของผลงาน มีแต่ชื่อไฟล์ ของรายงานเท่านั้นที่จะสามารถระบุได้ว่าเป็นงานของนักเรียนคนไหน

ในกรณีที่การตรวจงานนั้นไม่ได้ทำอย่างไม่ระบุชื่อ ชื่อและรูปถ่ายของเจ้าของรายงาน ชิ้นนั้นจะถูกส่งไปพร้อมกับรายงาน วิธีนี้อาจทำให้เกิดการลำเอียงในการให้คะแนนได้

หมายเหตุ หากนักเรียนสามารถดูคะแนนของตนที่อาจารย์เป็นคนให้ได้ คะแนนพวกนี้จะมีการระบุชื่อไว้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด