ประเภทของแหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล คือ เนื้อหาทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับการ สามารถ แบ่งเป็นประเภท ได้ดังนี้

เนื้อหาทั่วไป - ในรูปแบบของตัวหนังสือ ธรรมดา พิมพ์ลงไปได้เลย โดยตรง ไม่ต้องใช้ความรู้ในเรื่องโค้ด ต่างๆ แต่สามารถใช้โค้ท ของฟอรั่มได้ ดูตัวอย่างจาก : วิธีการเขียน text

ใช้โค้ด HTML - สำหรับผู้ใช้ชั้นสูงขึ้นมาอีกนิด สามารถ พิมพ์ในรูป แบบของ โค้ด HTML โดยการสร้างจากโปรแกรมสร้างเว็บเพจก่อน แล้วก้อปปี้ source code ลงมาในส่วนนี้ เพื่อให้ได้รูปแบบที่สวยงาม

อ้างอิง - เหมือน บทอ้างอิง ท้าย หนังสือ หรือ วารสาร ทั่วไป

อัพโหลดไฟล์ - แสดงไฟล์ที่คุณอัพโหลดขึ้นมาในคอร์สนั้นๆ ดูรายละเอียด ในหัวข้อ ไฟล์

เว็บลิงค์ - เป็นที่อยู่ของเว็บ ถ้าหากมีคนคลิกที่ แหล่งข้อมูลนี้ ก็จะเข้าไปยัง เว็บดังกล่าว

เว็บเพจ - เป็นที่อยู่ของเว็บเหมือนเว็บลิงค์ แต่เมื่อคลิกแล้ว หน้าของเว็บ ที่คลิกไปนั้นจะปรากฎอยู่ในรูปแบบของเฟรม ซึ่งจะอยู่ด้านล่างของหน้าจอ โดยส่วนบน ยังคงเป็น ส่วนหัวของเว็บของเราอยู่นั่นเอง

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด