การแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้นโดยใช้ TRIZ
(TRIZ01)

ผู้ดูแล: ไตรสิทธิ์ .


TrizThailand.Community(ชุมชนผู้สนใจทริซประเทศไทย) ตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์รวมของผู้สนใจทริซในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้นโดยใช้ TRIZ

http://www.trizthailand.com/elearning/