ประเภทของรายวิชา:


ทรรศนะเกี่ยวกับทิศทางสุนัขบางแก้ว
ผู้ดูแล: Pingpong \(-_-)/

บทสัมภาษณ์คุณธนา อัจฉริยะวรรณ ในฐานะเป็นกรรมการตัดสินสุนัข และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสุนัขสายพันธุ์บางแก้ว เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับหนทางการพัฒนาสุนัขสายพันธุ์บางแก้วไปสู่เวทีมาตรฐาน