ประเภทของรายวิชา:


หลักเกณฑ์การตัดสินสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว
ผู้ดูแล: pasuta pansai

หลักเกณฑ์การตัดสินสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว

จับประเด็นมาตรฐานพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว
ผู้ดูแล: pasuta pansai
เพื่อเป็นการอำนวยสะดวกสำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีความคิดที่จะศึกษาเรื่องสุนัขบางแก้ว ผู้เรียบเรียงจึงได้ทำการจับประเด็นมาตรฐานพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว พร้อมทั้งได้มีการตั้งเป็นคำถาม - คำตอบในประเด็นที่ผู้เรียบเรียงคิดว่าอาจทำให้ผู้อ่านมาตรฐานพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้วมีความเข้าใจสับสน ซึ่งคำตอบนั้นมีทั้งที่ได้มาจากข้อมูลที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่และ ความเข้าใจของผู้เรียบเรียงเอง
มาตรฐานพันธุ์ VS เกณฑ์การตัดสินการประกวด
ผู้ดูแล: pasuta pansai
เนื่องจากขณะนี้สุนัขไทยพันธุ์บางแก้วได้รับความนิยมในหมู่คนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามประกวดสุนัข เราจะเห็นสุนัขบางแก้วเข้าร่วมประกวดกันอย่างมากมาย ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่าในระยะหลังๆนี้กลับมีข่าวคาวที่ไม่น่าจะเกิดผลดีกับสุนัขบางแก้วเลย เช่น สุนัขที่ได้รับรางวัลเป็นสุนัขของกรรมการ, สุนัขที่ได้รับรางวัลซื้อมาจากกรรมการ, คราวนี้ผลการตัดสินเป็นแบบBest in Sure ฯลฯ